Castell Conwy

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 28 Chwefror 2018

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Mawrth - 30 Mehefin 2018
Bod Dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Gorffennaf - 31 Awst 2018
Bob dydd 9.30am - 6.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £9.50 / £11.50**
Teulu - £27.50* / £33.40**
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.70 / £6.90**

Pensiynwyr - £7.60 / £9.20**

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

**Tocyn mynediad ar y cyd Conwy Castle/Plas Mawr

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • ConwyCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.

8 meinciau.

Mae'r castell ar dir uchel a cheir mynediad iddo drwy'r ganolfan ymwelwyr dros bont ffordd bren a ramp concrid serth a grisiau. Dim ond yn y ganolfan ymwelwyr y gellir defnyddio cadeiriau olwyn. Mae'n anodd defnyddio bygis.

Maes parcio talu ac arddangos amser byr y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr.

Mae lleoedd parcio talu ac arddangos i bobl anabl.

Maes parcio amser hir i geir/bysiau y tu allan i Furiau'r Dref.

Toiledau i ymwelwyr ar lefel isaf y ganolfan ymwelwyr gyda chyfleusterau newid cewynnau.

Toiled i bobl anabl.

Dolen sain.

Mae signal ffôn symudol yn weddol.

Mwynhau eich ymweliad

Maes parcio talu ac arddangos amser byr y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr

Maes parcio amser hir i geir/bysiau y tu allan i Furiau'r Dref.

8 meinciau.

Toiledau i ymwelwyr ar lefel isaf y ganolfan ymwelwyr gyda chyfleusterau newid cewynnau. 

Mae signal ffôn symudol yn weddol.