Castell Cricieth

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018

Mercher a Sadwrn 10.00am – 4.00pm

Sul 11.00am – 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Llun i Mawrth mynediad am ddim

Gwener ar Sul Tal mynediad arferol

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018
Bob dydd 10.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

6 Tachwedd 2018 - 23 Mawrth 2019

Mercher a Sadwrn 10.00am – 4.00pm

Sul 11.00am – 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Llun i Mawrth mynediad am ddim

Gwener ar Sul Tal mynediad arferol

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £5.50
Teulu - £16.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.30

Pensiynwyr - £4.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • Criccieth.Castle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad o'r ganolfan ymwelwyr i'r castell ar hyd llwybr concrid serth iawn â llawer o risiau (tua 100 metr)
Dim ond yn ardal y ganolfan ymwelwyr y gellir defnyddio cadeiriau olwyn
Mae lleoedd parcio ar gael ar y stryd gerllaw. Mae maes parcio taly ac arddangos yr awdurdod lleol ar gael ger y traeth (tua 300 metr)
Mae toiled i ymwelwyr anabl ar gael

Mwynhau eich ymweliad

Gall bygis a phramiau gael mynediad ond nid yw'n hawdd
Meinciau ar gael