Tŷ’r Brodyr, Dinbych

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r allwedd er mwyn cael mynediad i Dŷ’r Brodyr ar gael o’r mannau canlynol: Castell Dinbych — rhif ffôn 01745 813385, Llyfrgell Dinbych — rhif ffôn 01745 816313 (LL16 3NU) a chaffi’r Glass Onion — rhif ffôn 01745 813125    (LL16 3TE).
    Mae angen talu blaendal am yr allwedd (a fydd yn cael ei ad-dalu i chi).

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mwynhau eich ymweliad

Mae'r safle tua 50 metr o ochr y ffordd ar hyd dreif preifat

Parcio ar ochr y ffordd