Castell Dinbych

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018

Dydd  Sul - dydd Mercher 10.00am - 4.00pm - Ar agor a heb staff - Mynediad am ddim ar y diwrnodau hyn.

Dydd Iau - dydd Sadwrn 10.00am - 4.00pm


 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018
Bob dydd 10am – 5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr' 
6 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Dydd  Sul - dydd Mercher 10.00am - 4.00pm - Ar agor a heb staff - Mynediad am ddim ar y diwrnodau hyn.

Dydd Iau - dydd Sadwrn 10.00am - 4.00pm


 • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
 • Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
 • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • DenbighCastle@llyw.cymru  
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
  http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.

Mae toiledau wedi'u lleoli yn y ganolfan ymwelwyr.

Wedi'i leoli ar frig bryn â golygfeydd dros y dref.

Mynediad drwy ffordd gul i faes parcio'r ystafell tua 100 metr o fynedfa'r castell.

Ychydig o lethr o'r maes parcio i fynedfa'r Porthdy.

Mae prif ardal y castell yn wastad ac yn hygyrch ond mae llethrau a grisiau mewn rhai mannau.

Mae ardal barcio ceir wedi'i graeanu gyferbyn â'r castell sy'n dal tua 15 o geir.

Mae un lle parcio penodol i bobl anabl.

Gellir archebu'r man i bobl anabl cyn yr ymweliad.

3 bwrdd patio â rhannau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Dolen sain.

Mwynhau eich ymweliad

Mae toiledau wedi'u lleoli yn y ganolfan ymwelwyr.

 Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael. 

Mae signal ffôn symudol yn weddol.  

Mae ardal barcio ceir wedi'i graeanu gyferbyn â'r castell sy'n dal tua 15 o geir