Muriau Tref Dinbych

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Mae'r allwedd ar gael o'r lleoliadau canlynol: Castell Dinbych ffôn 01745 813385; Llyfrgell Dinbych, ffôn 01745 816313 LL16 3NU; a'r Glass Onion Café, ffôn 01745 813125  (LL16 3TE)
    Mae'n rhaid talu blaendâl arian parod a gaiff ei ddychwelyd am yr allwedd.
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mae un lle parcio penodol i bobl anabl. Gellir archebu'r man i bobl anabl cyn yr ymweliad.

Mwynhau eich ymweliad

Mae'r allwedd ar gael o'r lleoliadau canlynol: Castell Dinbych ffôn 01745 813385; Llyfrgell Dinbych, ffôn 01745 816313 LL16 3NU; a'r Glass Onion Café, ffôn 01745 813125  (LL16 3TE)

Mae'n rhaid talu blaendâl arian parod a gaiff ei ddychwelyd am yr allwedd.

Mae llethrau a grisiau ar y safle hwn

Mae ardal barcio ceir wedi'i graeanu gyferbyn â'r castell sy'n dal tua 15 o geir.