Castell Dinefwr

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10am – 4pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Aelod - Am ddim/Free 
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free


Caiff aelodau Cadw barcio am ddim drwy ddangos cerdyn aelodaeth dilys. Codir tâl parcio gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar bobl nad ydyn nhw’n aelodau. Mae rhestr o gostau cyfredol ar gael yma: www.nationaltrust.org.uk/dinefwr

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu Maes parcio â thâl
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad ar draws tir fferm a choetir serth ar gyfer y maes parcio agosaf i Dŷ Newton
Ceir mynediad i ymwelwyr anabl ar hyd llwybr fferm sy'n arwain o'r brif lôn i Dŷ Newton
Mae angen agor a chau dwy giât
Mae llethr serth i lawr i dir y castell
Mae 2 le parcio i bobl anabl ar gael 50 metr o ffos allanol y castell

Mwynhau eich ymweliad

Mae'r maes parcio agosaf wedi'i leoli yn Nhŷ Newton, (Parc Dinefwr) Llandeilo, a weithredir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda thua 75 o leoedd. Codir tâl.