Grwp Cytiau Din Lligwy

Grŵp Cytiau Din Lligwy

Grŵp Cytiau Din Lligwy

Mae Din Lligwy yn creu delwedd ramantus o dreflan Geltaidd wedi'i chuddio yn y llwyn coediog.

Cytiau carreg wedi'u cadw'n dda mewn man caeëdig o'r cyfnod Rhufeinig-Frythonig.

Yn anffodus, mae'r coed sydd o amgylch y safle yn rai eithaf diweddar. Pan fyddai pobl wedi bod yn byw yma byddai wedi bod yn agored, gyda golygfa hyfryd dros Fae Lligwy.

Yn ystod y cloddiad ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, daethpwyd o hyd i arian a barddoniaeth. Roedd y rhain yn bennaf o'r drydedd a'r bedwaredd ganrif CC, gan ddangos bod y dreflan gaeedig hon wedi cael ei defnyddio'n ddiweddarach yng nghyfnod y Rhufeiniaid. Prydeinwyr lleol fyddai wedi bod yn byw yno, yn byw mewn tai crwn, ond wedi mabwysiadau llawer o ffordd o fyw'r Rhufeiniaid oedd wedi’u goresgyn.

Mae cloddiadau wedi datgelu amryw o adeiladau, gan gynnwys tai crwn a gweithdai neu ysguboriau hirsgwar. Mae gefeiliau smeltio a sorod haearn y cafwyd hyd iddynt yn rhai o'r adeiladau hyn yn awgrymu bod y safle'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith metel.

Daethpwyd o hyd i arian y Rhufeiniaid o'r drydedd a'r bedwaredd ganrif, crochenwaith, gwydr ac ingot arian bychan.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd 3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.