Castell Dolwyddelan

Atyniad Ardystiedig - Cymru Tywysogion Gwynedd
Castell Dolwyddelan

Castell Dolwyddelan

Mae’n werth ymweld â’r warchodfa anghysbell hon petai ond i weld y golygfeydd.

Cestyll a mynyddoedd. Dolwyddelan ac Eryri. Cymheiriaid perffaith. Mae gwella ar waith natur yn haws dweud na gwneud ond mae’r castell hardd hwn a’i gartref creigiog yn cydblethu’n wych. Mae’r diolch am hynny i Dywysog Gwynedd yng Ngogledd Cymru a llywodraethwr y rhan fwyaf o Gymru, Llywelyn Fawr.

Roedd Llywelyn (1173 - 1240) yn adnabod ei filltir sgwâr yn well nag unrhyw un. Roedd Dolwyddelan, ynghyd â Dolbadarn a Phrysor gerllaw, yn ffurfio casgliad o gadarnleoedd allweddol yn y mynyddoedd a oedd yn strategol bwysig i lywodraethwr Cymru. Ar ôl cyfnod Llywelyn, trosglwyddwyd y castell i’w ŵyr Llywelyn ap Gruffudd. Llwyddodd yntau i atal lluoedd Edward am gyfnod.

Yn ddiweddarach, ychwanegodd Llywelyn lenfur carreg sy’n amgylchynu’r iard at y gorthwr mawreddog. Aeth y Saeson ymlaen i ail-atgyfnerthu’r castell ac ychwanegwyd tŵr hirsgwar arall. Ni fu mor llwyddiannus â’r cyntaf. Efallai fod cyfiawnder wedi’r cwbl – olion yn unig a welir o’r tŵr hwn heddiw.

Gydag ychydig gymorth pobl oes Fictoria i’w hadfer, mae’r gaer hon o’r 13eg ganrif bellach yn gampwaith.

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Hydref 2018 - 31 Mawrth 2019

Amseroedd

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.30am- 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Arddangosfa Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL25 0JD

Car Ffordd A470(T) Blaenau Ffestiniog i Fetws-y-Coed

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.25mllr Dolwyddelan, llwybr Llandudno-Blaenau Ffestiniog.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws X1 O North Western Gardens, Llandudno i Gapel Bethel, Dolwyddelan.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (15km/9mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.