Castell Dolwyddelan

Atyniad Ardystiedig — Cymru Tywysogion Gwynedd
Castell Dolwyddelan

Castell Dolwyddelan

Mae’n werth ymweld â’r warchodfa anghysbell hon petai ond i weld y golygfeydd.

Cestyll a mynyddoedd. Dolwyddelan ac Eryri. Cymheiriaid perffaith. Mae gwella ar waith natur yn haws dweud na gwneud ond mae’r castell hardd hwn a’i gartref creigiog yn cydblethu’n wych. Mae’r diolch am hynny i Dywysog Gwynedd yng Ngogledd Cymru a llywodraethwr y rhan fwyaf o Gymru, Llywelyn Fawr.

Roedd Llywelyn (1173 - 1240) yn adnabod ei filltir sgwâr yn well nag unrhyw un. Roedd Dolwyddelan, ynghyd â Dolbadarn a Phrysor gerllaw, yn ffurfio casgliad o gadarnleoedd allweddol yn y mynyddoedd a oedd yn strategol bwysig i lywodraethwr Cymru. Ar ôl cyfnod Llywelyn, trosglwyddwyd y castell i’w ŵyr Llywelyn ap Gruffudd. Llwyddodd yntau i atal lluoedd Edward am gyfnod.

Yn ddiweddarach, ychwanegodd Llywelyn lenfur carreg sy’n amgylchynu’r iard at y gorthwr mawreddog. Aeth y Saeson ymlaen i ail-atgyfnerthu’r castell ac ychwanegwyd tŵr hirsgwar arall. Ni fu mor llwyddiannus â’r cyntaf. Efallai fod cyfiawnder wedi’r cwbl – olion yn unig a welir o’r tŵr hwn heddiw.

Gydag ychydig gymorth pobl oes Fictoria i’w hadfer, mae’r gaer hon o’r 13eg ganrif bellach yn gampwaith.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 30 Medi 2019

Amseroedd
Llun i Sadwrn 10.00am - 5.00pm

Sul 11.30am - 4.00pm

 Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.40

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Arddangosfa Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL25 0JD

Car Ffordd A470(T) Blaenau Ffestiniog i Fetws-y-Coed

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.25mllr Dolwyddelan, llwybr Llandudno-Blaenau Ffestiniog.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws X1 O North Western Gardens, Llandudno i Gapel Bethel, Dolwyddelan.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (15km/9mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.