Castell Dryslwyn

Castell Dryslwyn

Castell Dryslwyn

Lleoliad mawreddog ar ben bryn uwchlaw Dyffryn Tywi

Saif Castell Dryslwyn mewn lleoliad mawreddog ar ben bryn uwchlaw dyffryn Tywi, ac mae ganddo le pwysig ym meddyliau a thraddodiadau pobl Cymru. Ceir cysylltiad parhaol rhwng y safle a thywysogion y Deheubarth, y deyrnas yn ne-orllewin Cymru.

Oherwydd diffyg data o ganlyniad i waith cloddio, ceir ansicrwydd ynghylch siâp, ffurf a hanes unrhyw amddiffynfeydd cynharach, a allai fod wedi rhagflaenu’r castell canoloesol. Er hyn, mae tystiolaeth bresennol yn awgrymu’n gryf bod hanes Castell Dryslwyn wedi’i blethu â hanes teyrnasiad yr Arglwydd Rhys (m. 1197).

Dros amser newidiodd y castell ddwylo rhwng tywysogion y Deheubarth gan esblygu’n raddol yn amddiffynfa gadarn. Aeth i feddiant brenhiniaeth Lloegr o 1287, gan weithredu fel canolfan o weinyddiaeth ac awdurdod brenhinol.

Erbyn diwedd y Canol Oesoedd roedd y castell yn adfeilion dan orchudd o iorwg.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA32 8RW

Car Ffordd B4297, o’r A40(T) neu’r B4300

Rheilffordd Rheilffordd Ffairfach 9.5km/5.7mllr

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50. http://www.thebusthatmeetsthetrain.co.uk