Tocynnau Crwydro

Castell Cas-gwent  

Castell Cas-gwent  

Wrth gynllunio'r gwyliau perffaith, mae rhywfaint o hyblygrwydd bob amser yn beth da. Pwy a ŵyr beth fydd ar droed neu pa fath o dywydd fydd hi? Rydyn ni yng Nghymru wedi'r cwbwl.

Un peth y gallwch ddibynnu arno yw tocynnau crwydro 3 neu 7 diwrnod Cadw. Mae'r tocynnau'n cynnig gwerth gwych am arian ac yn rhoi rhwydd hynt i chi ymweld â'r cyfoeth o atyniadau hanesyddol sydd gan Gymru i'w cynnig. 

Mae’r tocynnau’n eich galluogi chi i grwydro dwsinau o atyniadau hanesyddol Cadw (mae’r manylion llawn isod), a’ch helpu chi i gael y gorau o’ch ymweliad â Chymru. 

Gellir defnyddio'r tocyn 3 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 7 diwrnod a'r tocyn 7 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 14 diwrnod. Po fwyaf y defnyddir y tocyn, y mwyaf fydd yr arbedion.

Gallwch brynu Tocynnau Crwydro mewn llawer o’n hatyniadau hanesyddol (manylion llawn isod) ac maen nhw ar werth fel tocynnau i un oedolyn, dau oedolyn neu deulu.

Prisiau Manwerthu

                                          UN OEDOLYN      DAU OEDOLYN       TEULU*
TOCYN 3 DIWRNOD                  £23.10                £35.70              £47.25
TOCYN 7 DIWRNOD                  £33.60                £53.55              £65.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn/wyr neu wyres o dan 18 oed.

Atyniadau hanesyddol sy’n derbyn ac yn gwerthu Tocynnau Crwydro

 • Abaty Glyn y Groes
 • Abaty Tyndyrn
 • Abaty Ystrad Fflur
 • Capel y Rug/Hen Eglwys Plwyf Llangar
 • Castell Biwmares              
 • Castell Caerffili
 • Castell Caernarfon                                      
 • Castell Cas-gwent    
 • Castell Cilgerran      
 • Castell Coch    
 • Castell Conwy        
 • Castell Cricieth              
 • Castell Cydweli          
 • Castell Dinbych               
 • Castell Harlech            
 • Castell Oxwich
 • Castell Rhaglan
 • Castell Rhuddlan
 • Castell Talacharn
 • Llys a Chastell Tre-twr
 • Llys yr Esgob Tyddewi
 • Plas Mawr, Ty Trefol o oes Elisabeth

Atyniadau hanesyddol sy’n derbyn Tocynnau Crwydro ond nad ydyn nhw’n eu gwerthu

 • Amgueddfa Cerrig Margam
 • Castell Carreg Cennen
 • Castell Dolwyddelan
 • Castell Weble

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0300 0256000 neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru. Sylwch nad yw’n bosib prynu tocynnau Crwydro ar-lein ar hyn o bryd.