Castell y Fflint

 • Castell y Fflint

  Castell y Fflint

 • Y cyfarfod rhwng Rhisiart II a Henry Bolingbroke, sef Harri IV yn ddiweddarach, yng nghastell y Fflint, 1399 © Classic Image / Alamy

  Y cyfarfod rhwng Rhisiart II a Henry Bolingbroke, sef Harri IV yn ddiweddarach, yng nghastell y Fflint, 1399 © Classic Image / Alamy

Wedi’i leoli ar arfordir y gogledd ddwyrain, mae Castell Fflint yn ymddangos yn nrama Richard II gan Shakespeare.  

Dechreuwyd adeiladu’r castell  yn 1277, Castell y Fflint oedd un o'r cestyll cyntaf i’w adeiladu yng Nghymru gan y Brenin Edward I. Mae tŵr crwn 'Donjon' y castell, sydd wedi’i ynysu oddi wrth weddill y ward fewnol,  yn nodwedd unigryw iawn o gynllun y castell.  Dyma’r castell cyntaf o “Gylch Haearn” Edward I a adeiladodd ar draws gogledd Cymru i ddarostwng y Cymry.

Cant dau ddeg o flynyddoedd yn ddiweddarach, roedd y Fflint yn lleoliad trobwynt hanesyddol arall. Daeth gor, gor ŵyr Edward I, Richard II wyneb yn wyneb â’i gefnder, ei gyfaill plentyndod a’i wrthwynebydd am y goron, Henry Bolingbroke.

Mae'r olygfa enwog hon, a osodwyd yng Nghastell y Fflint, yn ymddangos yn nrama Shakespeare, Richard II. Mae'r castell yn lleoliad pwysig ar gyfer rhan hanfodol o'r ddrama — pan gaiff Richard II ei ddal:

“Cousin, I am too young to be your father,
Though you are old enough to be my heir.
What you will have, I’ll give, and willing too;
For do we must what force will have us do”

Ond efallai mai ci Richard, Mathe, a wnaeth iddo sylweddoli ei fod wedi colli’r  goron. Bob amser wrth ochr y Brenin, dywedir i Mathe redeg i gyfarch Harri wrth iddo gyrraedd; yn ffyddlon i'r goron, ac nid i’r dyn.

“The greyhound maketh you cheer this day as king of England, as ye shall be;
and I shall be deposed. The greyhound possesses this knowledge naturally”

Roedd Richard II wedi rhoi’r gorau i’w orsedd. Hebryngodd Harri ef i Lundain lle ildiodd Richard y goron a bu farw’n ddiweddarach mewn caethiwed.Dechreuodd teyrnasiad y Brenin Harri IV a diwedd trist Richard yng Nghastell y Fflint, digwyddiad hanesyddol a anfarwolwyd am byth yng ngeiriau Shakespeare.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post CH6 5PH

Rheilffordd Rheilffordd Ochr Gog. Ddwy. o’r Fflint

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.