Cynlluniau Mynediad am ddim

Cynlluniau Mynediad am ddim

Mae ehangu mynediad at dreftadaeth a diwylliant yn flaenoriaeth i Cadw.

Drwy'r cynlluniau a restrir yn yr adran hon ein nod yw cyfoethogi bywydau pobl ledled Cymru —  yn enwedig pobl ifanc nad ydynt efallai yn ymddiddori yn eu treftadaeth — drwy ei gwneud yn haws iddynt ymweld â'r safleoedd yn ein gofal ni.

Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth

Cynllun Timebanking

Cynllun Gwobrwyo Cadw

Wyddoch chi ein bod yn cynnig ymweliadau addysgol am ddim hefyd ar gyfer grwpiau ysgol ac ymweliadau am ddim a arweinir gennych chi’ch hun i’n holl safleoedd. Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau hyn, ewch i adran Dysgu y wefan.

Mae mynediad am ddim ( ar ôl adnewyddu aelodaeth) i aelodau English Heritage, Manx Heritage a Historic Scotland i’n safleoedd ledled Cymru hefyd, ac mae mynediad am ddim i aelodau Cadw i’w safleoedd nhw. Am ragor o wybodaeth, ewch i adran Aelodaeth ein gwefan.