Cynllun ar gyfer Teuluoedd Maeth

Mynediad am ddim i safleoedd Cadw i deuluoedd maeth

Teulu yn ymweld a Castell Coch

Teulu yn ymweld a Castell Coch

Mae'r cynllun arloesol hwn, sy'n ffrwyth partneriaeth rhwng Cadw a Gweithredu dros Blant, yn galluogi plant maeth a'r teuluoedd sy'n gofalu amdanynt i ymweld â phob un o henebion Cadw yn rhad ac am ddim.

Ynglŷn â'r cynllun

Mae Gweithredu dros Blant a Chadw wedi bod yn cydweithio er mwyn cynyddu hygyrchedd i henebion lleol a chenedlaethol ledled Cymru i bobl ifanc mewn gofal.

Nod y cynllun yw ceisio helpu pobl ifanc ar y cyrion i ddeall eu treftadaeth a'u diwylliant lleol a chenedlaethol - a defnyddio rhai o leoliadau mwyaf godidog y wlad i ymlacio, gwneud gwaith therapiwtig, cynnal digwyddiadau a chael hwyl.

Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun

Mae'r cynllun ar agor i bob asiantaeth faethu Gall asiantaethau wneud un cais a fydd yn cwmpasu pob teulu maeth y maent yn gweithio gydag ef. Nid oes tâl er mwyn bod yn aelod o'r cynllun.

Gall asiantaethau maethu sydd am ymuno â'r cynllun gysylltu â Gweithredu dros Blant Maethu Cymru ar 01633 01633 270422 i ofyn am ragor o wybodaeth a chyfarwyddyd ynglŷn â chael pas ar gyfer eu teuluoedd maeth.

Yn anffodus ni allwn dderbyn ceisiadau gan deuluoedd maeth unigol. 

Maxcard

Mae teuluoedd maeth a theuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol sydd â Max Card hefyd yn gallu ymweld â’r holl henebion sydd yng ngofal Cadw yn rhad ac am ddim.

Nodwch, os gwelwch yn dda – ni fydd mynediad am ddim yn cael ei roi i ofalwyr heb fod y bobl hynny y maent yn gofalu amdanynt efo nhw. Mar hyn yn berthnasol i’r ddau gynllun.