Cynllun Timebanking

Mynediad am ddim i safleoedd Cadw i wirdfoddolwyr Timebanking

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Mae Cadw yn gweithio mewn partneriaeth â dau gynllun bancio amser/cynlluniau credyd; rhwydwaith Spice Time Credit a Timebank UK, er mwyn ehangu’r mynediad i henebion lleol a chenedlaethol ledled Cymru.

Mae’r cynllun yn galluogi gwirfoddolwyr, sy’n gweithio er mwyn cefnogi eu cymunedau lleol i ymweld â holl henebion hanesyddol sydd yng ngofal Cadw, yn gydnabyddiaeth am eu gwaith. Mae hyn yn rhoi hwb i bobl wirfoddoli yn y gymuned, ac yn sgîl hyn daw cymaint o fanteision. Bydd yn helpu’r unigolyn hefyd i gael profiad o safleoedd Cadw a’u hanes — efallai am y tro cyntaf.

Bydd Dau Docyn Spice Time Credit — neu — Un Daleb Cadw Timebanking UK, yn rhoi mynediad am ddim i unrhyw safle Cadw sy’n codi pris mynediad (ac eithrio digwyddiadau arbennig lle gall y pris mynediad fod yn uwch). 

Bydd ein cynnig gyda phob partner wedi ei deilwra i gwrdd ag anghenion y modelau gwahanol sydd gan bob un. Mae mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu trafod gyda’r ddau gynllun, wrth i’r partneriaethau ddatblygu.

Beth am ddod â grŵp Credyd Amser at ei gilydd a mwynhau diwrnod allan sy’n wahanol, yn un o’n safleoedd Cadw, a chael hwyl yn chwilota. Os byddwch chi’n dod, rhowch alwad i’r safle rydych chi wedi’i ddewis ymlaen llawn i wneud yn siŵr bod lle i’ch grŵp chi.

Os anfonwch chi ffotograff atom ni o’ch diwrnod bancio amser ar safle Cadw, gyda’ch caniatâd chi i’w ddefnyddio, fe allen ni ei ddefnyddio wrth hyrwyddo bancio amser ac ymweliadau credyd.  

Os ydych chi’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gofnodi eich ymweliad, cofiwch dagio eich neges/trydar gyda @cadwwales neu #Cadw. A gallwch hefyd ychwanegu un o’r rhain:

• os ydych chi’n wirfoddolwr Spice Time Credit, rhowch @justaddspice  
• os ydych chi’n wirfoddolwr Timebanking UK, rhowch @TimebankingUK

Mae’r cynnig hwn i safleoedd a reolir gan Cadw yn unig.