Capel Gwydir Uchaf

Capel Gwydir Uchaf

Capel Gwydir Uchaf

Capel syml o garreg a godwyd ym 1673, yn enwog am ei nenfwd wedi ei beintio'n gain.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Er mwyn trefnu apwyntiad i fynd i mewn i'r capel ffoniwch Geidwad yr Allweddi ar: 01492 641687.

Dylech roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn eich ymweliad.

Gallwch ymweld drwy gydol y flwyddyn ar wahân i 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd 1/2m (0.8km) i’r De Orll. o Lanrwst, oddi ar y B5106.

Rheilffordd Rheilffordd Llanrwst 1/2m (0.8km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.