Capel Gwydir Uchaf

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Er mwyn trefnu apwyntiad i fynd i mewn i'r capel ffoniwch Geidwad yr Allweddi ar: 01492 641687.

Dylech roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn eich ymweliad.

Gallwch ymweld drwy gydol y flwyddyn ar wahân i 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Er mwyn trefnu apwyntiad i fynd i mewn i'r capel ffoniwch Geidwad yr Allweddi ar: 01492 641687.

Dylech roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn eich ymweliad.

Gallwch ymweld drwy gydol y flwyddyn ar wahân i 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad ar draws tir gwastad o'r maes parcio i'r capel
Mae parcio ar gyfer hyd at 6 char o fwen 50 metr i'r heneb. Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl