Castell Harlech

World Heritage Site cy Atyniad Ardystiedig — Cymru RICS Award
 • Castell Harlech

  Castell Harlech

 • Castell Harlech

  Castell Harlech

 • Castell Harlech

  Castell Harlech

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Harlech

  Castell Harlech

 • Canolfan ymwelwyr Castell Harlech

  Canolfan ymwelwyr Castell Harlech

 • Castell Harlech

  Castell Harlech

Ymestyn murfylchau castell Harlech allan o wyneb craig serth.

‘Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech’. Dyma anthem answyddogol Cymru, sy’n boblogaidd gyda chefnogwyr rygbi a bandiau catrodol. Mae’r gân yn disgrifio’r gwarchae a fu yma yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnod, lle brwydrodd llond dwrn o ddynion yn erbyn byddin ymosodol yn cynnwys miloedd o filwyr. Adeiladwyd model ‘muriau o fewn muriau’ llwyddiannus Edward yn gyflym iawn rhwng 1283 a 1295 gan fyddin o bron i fil o grefftwyr a llafurwyr medrus.

Dim ond y seiri maen gorau o Savoy a ddefnyddiai Edward, a’r seiri coed a’r gofaint gorau o Loegr. Ar y pryd, dyma oedd un o gestyll rhataf Edward. Bargen am ddim ond £8,190.

Mae’r strwythur, a oruchwyliwyd gan feistr gwaith y brenin, James of St. George, yn cynnwys dau gylched o furiau a thyrau a phorthdy dwyreiniol hynod gryf. Roedd hi’n amhosibl codi gwarchae o unrhyw gyfeiriad bron. Ei arf cudd oedd grisiau 200 troedfedd (61m) o hyd sy’n dal i arwain o’r castell at waelod y clogwyn.

Roedd y mynediad i lawr y grisiau i’r môr a chyflenwadau hanfodol yn sicrhau bod bwyd a dŵr ar gael i’r rheini a oedd o dan warchae. Pan gafodd ei adeiladu gyntaf, byddai sianel wedi cysylltu’r castell a’r môr. Gellid bod wedi hwylio cwch i fyny hyd at y ffos. Saith can mlynedd yn ddiweddarach, mae’r llanw wedi cilio ac ymddengys fel pe bai’r castell wedi’i adael ar ôl, yn aros i’r llanw droi unwaith eto.

Mae’r bont ‘arnofio’ newydd yng Nghastell Harlech yn golygu bod pawb yn gallu cael mynediad i’r castell. Mae’r bont yn cysylltu’r castell gyda’r ganolfan ymwelwyr newydd yn hen adeilad Gwesty’r Castell. Mae’r datblygiad yn cynnwys pum fflat foethus newydd sy’n cael eu gosod gan Menai Holiday Cottages. I archebu’ch lle, ewch i wefan Menai Holiday Cottages.

Fel sy’n wir am Gastell Caernarfon, Castell Conwy a Chastell Biwmares, bu’r heneb hon yn rhan o Cestyll a Muriau Trefol Edward 1 Safle Treftadaeth y Byd ers 1986.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…


Enillodd Canolfan Ymwelwyr, Fflatiau a Phont Droes Castell Harlech wobr y Categori Twristiaeth a Hamdden yng Ngwobrau 2017 Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Dywedodd y beirniaid, 'Mae’r ganolfan ymwelwyr yn rhan annatod o brofiad ymwelwyr â’r castell, ac mae’n anodd dychmygu’r safle hebddo erbyn hyn. Ymddengys bod y ganolfan nid yn unig wedi ychwanegu at brofiad cyffredinol yr ymwelwyr o’r Safle Treftadaeth y Byd, ond y mae hefyd wedi newid natur canol y dref, o ddadfeiliad i optimistiaeth, gyda busnesau newydd yn dechrau a busnesau sydd eisoes yn bodoli yn ehangu. Mae’n ymddangos bod y ganolfan yn awr yn gweithredu fel angor i fusnesau lleol. Byddai cynlluniau’r castell ei hun yn y dyfodol ond yn ychwanegu at lwyddiant hirdymor.'

Digwyddiadau yn Castell Harlech

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £7.30
Teulu - £21.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwy - £4.40

Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 01766 780552
 • HarlechCastle@llyw.cymru    
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL44 2YH

Car Ffordd A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.

Rheilffordd Rheilffordd 200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog.  https://www.visitharlech.wales/harlech-hoppa

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.