Castell Harlech a Geudyllau Llechwedd hyrwyddo

Ewch i ymweld â Chastell Harlech neu Geudyllau Llechwedd a mwynhau 10% oddi ar gost mynediad i’r llall!

Cyflwynwch eich tocyn mynediad Cadw neu Geudyllau Llechwedd (neu eich cerdyn aelodaeth Cadw) yn y safle arall er mwyn derbyn eich disgownt.

Mae’r disgownt yn ddilys ar unrhyw docyn unigol i’r ail atyniad, hyd at ac yn cyfateb i’r math o docyn a brynwyd yn yr atyniad cyntaf (boed yn docyn oedolyn, plentyn  neu deulu).

Rhaid ymweld â’r ail atyniad cyn pen 7 diwrnod ar ôl ymweld â’r cyntaf. Nid oes modd ei ddefnyddio gydag unrhyw gynnig arall.

Os hoffech ragor o wybodaeth, ffoniwch:

Castell Harlech (LL46 2YH) 01766 780552

Ceudyllau Llechwedd (LL41 3NB)  01766 830306