Castell Cydweli

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Cydweli

  Castell Cydweli

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Cydweli

  Castell Cydweli

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Cydweli

  Castell Cydweli

 • Castell Cydweli

  Castell Cydweli

 • Castell Cydweli

  Castell Cydweli

Gellir cymharu Cydweli â chestyll mawr eraill Cymru.

Mae Cydweli dan orchudd niwl y bore yn olygfa ysblennydd o’r canol oesoedd. Mor gyflawn ac wedi goroesi mor dda – cystal ag unrhyw un o’r cestyll mawr yng Nghymru.

Castell Normanaidd wedi’i wneud o bridd a phren oedd y castell cynharaf ar y safle. Mae’r dref ei hun yr un mor hynafol – fe’i sefydlwyd tua 1115 OC. Erbyn y 13eg ganrif, roedd y castell wedi’i ail-adeiladu mewn carreg, gan ddilyn y siâp hanner lleuad a ddefnyddiwyd gan y Normaniaid. Adeiladwyd y ward fewnol fach ond nerthol gan deulu Chaworth a chafodd y castell ei addasu’n ddiweddarach gan ieirll (dugiaid yn ddiweddarach) Caerhirfryn.

Manteisiodd Cydweli ar y syniadau diweddaraf ym maes cynllunio cestyll. Roedd iddo gynllun consentrig gydag un gylched o furiau amddiffynnol o fewn un arall a oedd yn caniatáu iddynt ddal eu gafael ar y castell hyd yn oed pe bai’r mur allanol yn disgyn. Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu’r porthdy mawr yn y 14eg ganrif ond ni chafodd ei gwblhau tan 1422, diolch yn rhannol i ymdrechion Owain Glyndŵr i rwystro’r gwaith o’i adeiladu yn y lle cyntaf.

Ychydig y tu allan i'r porthdy saif cofeb i’r Dywysoges Gwenllian a fu farw ar faes y gad yn 1136 ger Cydweli wrth ymladd arglwydd y castell, Maurice de Londres, er mwyn achub Deheubarth - de-orllewin Cymru - rhag goresgynwyr Normanaidd. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Dywysoges Gwenllian yn ein casgliad o straeon Arwyr ac Arwresau Cymru.

Mae’r bont newydd i’r Gysegrfa a’r Capel ar agor i ymwelwyr o 1 Awst ymlaen. Mae’r bont gerdded yn ward allanol y gorllewin, 2il dŵr ‘D’, ar gau i ymwelwyr gan fod rhan o strwythur cynnal y bont wedi gwanhau. Rydym wrthi’n trefnu gwaith trwsio cyn gynted â phosibl ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yn y cyfamser.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Castell Cydweli

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Mawrth - 30 Mehefin 2019

Amseroedd
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+ - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
 • 01554 890104
 • KidwellyCastle@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 

Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA17 5BQ

Car Ffordd Cydweli ar hyd yr A484.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.2mllr Cydweli, ar lwybr Abertawe-Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif X11/X12, Abertawe-Caerfyrddin.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (400m/437llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.