Castell Cydweli

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun i Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm 


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Mawrth - 30 Mehefin 2019
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Gorffennaf - 31 Awst 2019
Bob dydd 9.30am - 6.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • 01554 890104
  • KidwellyCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r brif fynedfa ar oleddf. Ceir mynediad ar hyd llwybr concrid llydan ag arwyneb gwrthlithro sy'n arwain at bont ddeltog bren
Ceir mynediad i gadeiriau olwyn/bygi yn y ganolfan ymwelwyr a'r heneb
Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i lefelau uchaf yr heneb
Mae tua 11 o leoedd parcio ar y safle. Mae ardal parcio fawr am ddim o fewn pellter cerdded hawdd i'r heneb. Mae lle 1 parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael
Mae toiledau, toiled i bobl anabl a chyfleuster newid cewynnau y tu allan i'r ganolfan ymwelwyr
Mae dolen sain ar gael