Llys yr Esgob Llandyfái

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill - 31 Hydref 2018
Bob dydd 10am–4pm

Mae’r canolfan ynmwelwyr ar gau. Mynedfa i’r heneb trwy’r giât ochr.
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am–4.00pm

Mae’r canolfan ynmwelwyr ar gau. Mynedfa i’r heneb trwy’r giât ochr.


Costau mynediad

Oedolyn - Am Ddim/Free
Teulu - Am Ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

 

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

 

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Ceir mynediad i'r tir drwy'r giât ar y ochr. Mae llôn wedi'i graeanu ar ochr y llys yn arwain at y giât. Mae ramp sy'n arwain o'r giât gefn i'r tir.
Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i bob lefel o'r safle
Mae cilfan ar draws y ffordd i'r Llys, mae lleoedd parcio i hyd at tua 15 o geir 

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael
Mynediad i gadeiriau olwyn