Castell Talacharn

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • Castell Talacharn

  Castell Talacharn

 • ???cadw.media.no_js???

Mae Talacharn yn adnabyddus am ei gysylltiad â Dylan Thomas. Carwriaeth chwerwfelys rhwng pobl y dref a’r bardd a fu’n byw yno, drwy farddoniaeth bigog a storïau byrion hynod glyfar. Mae’r castell hefyd yn un o nodweddion amlycaf Talacharn. Daeth y castell canoloesol gwych hwn a drowyd yn blasty Tuduraidd yn fan delfrydol i ysgrifenwyr. Bu Dylan a’r awdur Richard Hughes yn ysgrifennu yn y tŷ haf ar dir y castell.

Edrychwch allan dros yr aber, mae’r golygfeydd gorau i’w gweld o’r adeilad hynafol hwn. Cewch eich swyno. ‘Brown as owls’ fel yr ysgrifennodd Dylan yn ei gerdd ‘Poem in October’.

Wedi’i adeiladu yn y 13eg ganrif gan y teulu de Brian, ar ben castell cylchfur Normanaidd cynharach fwy na thebyg, etifeddiaeth barhaol Syr John Perrot yw’r plasty cadarn a welwn heddiw. Ni fu’n llwyddiannus iawn yn ystod y Rhyfel Cartref. Cafodd ei ddatgysylltu’n rhannol ar ôl iddo gael ei gipio gan luoedd Seneddol.

Ewch am dro drwy erddi Fictoraidd y castell a mwynhewch y golygfeydd o’r traeth. Ymwelwch â’r Tŷ Cychod cyn galw i mewn i un o’r tafarndai yr arferai Dylan ymweld â hwy am lymaid. Iechyd da!

Digwyddiadau yn Castell Talacharn

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd
Bob dydd 10am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

 

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy
 • 01994 427906
 • LaugharneCastle@llyw.cymru   
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA33 4SA

Car Ffordd A4066 o Sanclêr.

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Caerfyrddin, ar lwybr Abertawe-Caerfyrddin/Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif 222, Caerfyrddin-Talacharn/Pentywyn.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (300m/328llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.