Castell Talacharn

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018

Ar gau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018
Bob dydd 10am - 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

 

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy
  • LaugharneCastle@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.

Nid oes llefydd parcio anabl penodedig

Dylech gymryd gofal wrth deithio o'r maes parcio oherwydd bod y brif ffordd a'r palmant yn culhau yn union o dan y fynedfa i'r castell. Mae gogwydd bach o'r maes parcio ac wrth fynedfa'r heneb.

Unwaith y byddwch wedi mynd drwy'r Porthdy mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn/bygis. O'r Ganolfan Ymwelwyr, mae ramp bychan yn arwain at lwybr gwastad a mynediad hawdd o amgylch y safle. Dim ond cerddwyr a all fynd i'r unig dwr hygyrch.

Mwynhau eich ymweliad

Mae toiledau cyhoeddus 92 metr/100 llath y tu allan i'r castell.

Mae signal ffôn yn gyfyngedig.

Mae'r prif faes parcio am ddim tua 300 metr/328 llath islaw'r castell.

Gall llifogydd effeithio ar y maes parcio hwn yn ystod llanw uchel y Gwanwyn.

Mae llefydd parcio cyfyngedig hefyd gyferbyn â'r brif fynedfa i'r castell.