Bryngaer Coed Llanmelin

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu

  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Parcio - parcio cyfyngedig [hyd at 3 char] ar gael ar arwyneb graean. Mae'r maes parcio yn gymharol bell o'r heneb. Gall y ddaear fynd yn rhydd a llithrig mewn tywydd gwlyb
  • Noder bod signal ffôn symudol yn gallu bod yn anghyson mewn rhai llefydd
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Oherwydd nad yw'r safle wedi'i ddatblygu, ni elli croesawu ymwelwyr ag anawsterau symudedd ar hyn o bryd.

Mwynhau eich ymweliad

Llwybr troed - pridd. Mae'r llwybr yn anwastad iawn yn y coetir a gall fod yn llithrig pan mae'n wlyb. Mae'n dywyll mewn rhai mannau. Cadwch lygad allan am rwystrau megis coed wedi disgyn a rwbel a all rwystro eich llwybr. Cymerwch ofal i osgoi canghennau coed uwchben a mieri. Parhewch i gerdded tuag at yr heneb. Mae'r llwybr yn anwastad a gall y gwair fod yn llithrig yn gynnar yn y bore ac ar ôl tywydd gwlyb. Byddwch yn ofalus wrth gerdded dros wreiddiau coed a glasbrennau. Cadwch at y llwybr troed.