Castell Llansteffan

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae maes parcio cyhoeddus ar gael o fewn 800 metr i'r castell (tua 75 o lleoedd parcio), wedi'i leoli ar flaendraeth yr aber
Ceir mynediad i'r castell ar hyd llwybr troed cyhoeddus, ffordd a lôn preifat. Mae'r rhain yn serth ac yn anwastad mewn mannau. Mynediad i gerddwyr yn unig
Mae lawnt y tu mewn i'r castell ond mae'n serth mewn sawl man. Dylid bod yn ofalus wrth fynd i lefelau uchaf y prif borthdy
Nid oes mynediad i'r cyhoedd i sylfeini'r Oes Haearn