Siambr Gladdu Llugwy

Siambr Gladdu Llugwy

Siambr Gladdu Llugwy

Mae siambr gladdu Din Lligwy yn isel, fel petai mewn cwrcwd, dan gysgod ei gapfaen anferth, sydd yn pwyso tua 25 tunnell.

Mae siambr gladdu Lligwy tua 5,000 o flynyddoedd oed ac yn dyddio'n ôl i'r cyfnod Neolithig neu Oes Newydd y Cerrig. Mae'n cynnwys wyth maen unionsyth isel sy'n dal capfaen anferth, tua 5.5 metr wrth 4.6 metr. Mae'r capfaen hwn tua 1.5 metr uwch waelod hollt naturiol yn y garreg galch, ac mae'r meini unionsyth sy'n ei ddal i fyny yn eistedd ar y graig ar ymyl yr hollt, neu ar wal garreg arw.

Mae'r capfaen yn pwyso tua 25 tunnell, ac mae'r ffordd mae'n eistedd mor isel dros y twll yn rhoi golwg anghyffredin i'r bedd, fel ei fod mewn cwrcwd.

Yn ystod cloddiadau yn y bedd hwn yn 1908, daethpwyd o hyd i esgyrn rhwng 15 a 30 o unigolion — dynion, merched a phlant. Daethpwyd hefyd o hyd i gregyn ac esgyrn anifeiliaid, ynghyd ag offer fflint, pin asgwrn a chrochenwaith.

Mae'r math o addurno sydd ar y crochenwaith yn awgrymu bod y siambr yn cael ei ddefnyddio yn ystod y cyfnodau Neolithig a dechrau'r Oes Efydd.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Car Ffordd 3/4m (1.2km) i’r Gog. o Lanallgo, oddi ar yr A5025