Atyniadau treftadaeth leol

Er mwyn gweld cestyll, abatai, caerau a siambrau claddu yng ngofal Cadw, ewch i’n hadran Dyddiau Allan. Neu, gallwch ddefnyddio’n Map Rhyngweithiol i ddod o hyd i gofebion godidog yn eich ardal chi.

O ran atyniadau treftadaeth nad ydyn nhw dan ofal Cadw, atyniadau sy’n cynnwys cestyll, amgueddfeydd, gerddi a mwyngloddiau, edrychwch ar ein tudalennau rhanbarthol — dyma i chi ffordd wych o ddod o hyd i weithgareddau difyr iawn yn eich ardal chi.