Canolbarth Cymru

Llwybr Treftadaeth Eglwysi Ceredigion 
Golygfeydd, sain a straeon syfrdanol sy’n disgwyl ymwelwyr fydd yn dilyn llwybrau diarffordd ar y daith dreftadaeth hon o gwmpas 12 o gapeli ac eglwysi Ceredigion.

Gerddi a Chastell Powis 
Cadarnle o’r Oesoedd Canol a ail-ddyluniwyd, ac sydd bellach yn enwog am y gerddi Ffrengig ac Eidalaidd yn llawn o blanhigion, ynghyd ag orendy a pharc ceirw canoloesol.