Gogledd Orllewin ac Ynys Môn

Gerddi Bodnant
Gardd 80 erw ger Conwy, yn wynebu mynyddoedd Eryri.

Mwyngloddiau'r Gogarth 
Yn sgil un o’r darganfyddiadau archeolegol mwyaf syfrdanol diweddar, newidiodd Mwyngloddiau’r Gogarth ein barn am bobl a chymdeithas gynhanesyddol yng Nghymru. Erbyn hyn, ystyrir mai hon yw’r chwarel gynhanesyddol fwyaf yn y byd, a bydd ymwelwyr yn mwynhau ac yn dysgu wrth ymweld â’r safle.

Ceudyllau Llechwedd
Yn ogystal â bod yn chwarel lechi hollol weithredol, mae Llechwedd hefyd yn amgueddfa sy’n cynnig teithiau tanddaearol o gwmpas ceudyllau ym Mlaenau Ffestiniog.

Amgueddfa Lechi Cymru
Cofnod o fywyd y chwarel mewn ardal ble roedd y diwydiant llechi’n arfer tra-arglwyddiaethu. Mae sgyrsiau ac arddangosfeydd gan gynnwys hollti llechi yn rhoi syniad o fywyd y chwarel.

Ffordd y Pererinion Gogledd Cymru 
Gall ymwelwyr ddarganfod llu o safleoedd anhygoel ac unigryw ar hyd y llwybr hwn sy’n mynd am 130 o filltiroedd o Ffynnon Gwenffrewi yn Nhreffynnon i Ynys Enlli. Rhed y llwybr drwy gefn gwlad, ger glan môr, coedwigoedd ac afonydd, a gall ymwelwyr weld ble arferai pentrefwyr yr Oes Haearn fyw, ble cerddai’r Rhufeiniaid, cysegrleoedd y pererinion a llwybrau teithwyr canoloesol ar hyd y ffordd hon.

Castell Penrhyn
Saif y castell neo-Norman hwn o’r 19eg ganrif rhwng Eryri ac Afon Menai. Mae’n gartref i gasgliad o baentiadau a chelfi gan gynnwys y gwely llechi sy’n pwyso tunnell a wnaed ar gyfer y Frenhines Fictoria.

Gwaith Copr Sygun
Lai na milltir o Feddgelert, mae Sygun yn cynnig teithiau sain o gwmpas hen chwarel gopr o oes Fictoria.

Yr Ysgwrn
Bu’r ffermdy Cymreig traddodiadol Rhestredig Gradd II* hwn yn gartref ar un adeg i Hedd Wyn, bardd Cadair Ddu Penbedw, yn Eisteddfod Genedlaethol 1917, ar ôl marw wrth ymladd yn y Rhyfel Mawr.


Ynyn Môn

Plas Newydd
Ar lan afon Menai, mae Plas Newydd yn gartref i amgueddfa filwrol sy’n cynnwys creiriau o gyfnod yr Ardalydd Môn cyntaf, un a fu’n arwain y cafalri ym Mrwydr Waterloo.

Y Deyrnas Gopr
Mae’r Deyrnas Gopr, sy’n cynnwys ardal Amlwch ar Ynys Môn, yn cynnwys canolfan dreftadaeth y môr, a llwybrau penodol i fyny Mynydd Parys.