Castell Dinbych y Pysgod

Castell Dinbych y Pysgod © Catherine Collins

Castell Dinbych y Pysgod © Catherine Collins

Mae olion Castell Dinbych y Pysgod i'w cael eistedd yn uchel ar y pentir yn edrych allan i'r môr. Yr oedd yn wreiddiol yn gastell clôdd waith, ond wedi cael ei  ail adeiladu mewn carreg yn ystod y ganrif 13eg. Cofnodir bod Dinbych y Pysgod yn un o nifer o gestyll a ddelir gan William Marshal wrth i'r Iarll Penfro a chredir ei fod wedi bod yn Marshal a ddechreuodd cryfhau y safle mewn carreg.

Syrthiodd y castell yn adfail erbyn y ganrif 14eg, er yn 1457, y waliau o amgylch eu cryfhau trwy gydweithio anarferol o Jasper Tewder a'r bobl y dref a rhannu costau amddiffyn eu tref.

Castell Dinbych y Pysgod yn eiddo a'i gynnal gan www.pembrokeshire.gov.uk Cyngor Sir Penfro