Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Abaty Tyndyrn

Roedd Abaty Tyndyrn o hyd yn gysylltiedig  agos â arglwyddi Cas-gwent, ac oedden nhw yn aml yn cymwynaswyr hael i'r gorchymyn Sistersaidd a oedd yn byw yma. Oedd William Marshal dim yn eithriad, cafodd a'i wraig, Isabel de Clare ei gladdu yma, ynghyd â'i mam, Aoife Iarlles Leinster, a dau o'i meibion, Walter a Anselm.

Yr oedd ei ŵyr mawr Roger Bigod III, ŵyr merch Marshal Maud, a oedd y cymwynaswr mwyaf hael, ailadeiladu'r eglwys ar ddiwedd y 13eg ganrif. Mae'n adfeilion eglwys Roger sy'n dominyddu'r safle heddiw. Gallai ei harfbais i'w gweld yn y gwydr y ffenestr ddwyreiniol.