Amgueddfa Cerrig Margam

Amgueddfa Cerrig Margam

Amgueddfa Cerrig Margam

Nifer o gofadeiladau Cristnogol cynnar pwysig cyn y Goncwest.

Mae'r casgliad mewn ysgoldy eglwysig cynnar ac mae'n cynnwys nifer o gofgolofnau Cristnogol cynnar pwysig cyn y Goncwest.

Nodiadau os gwelwch yn dda — Ni fydd credydau/ tocynnau amser (nac unrhyw gynllun arall) yn berthnasol i’r safleoedd hyn.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Hydref 2018 - 31 Mawrth 2019

Amseroedd
Mercher a Sul 10.30am - 4.00pm

Dim ond drwy drefnu ymlaen llaw drwy ffonio 01639 871184 ar ddydd Mercher neu ddydd Gwener y gellir cael mynediad

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £2.50
Teulu - £7.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £1.50

Pensiynwyr - £2.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu Lluniaeth Toiledau
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA13 2TA

Car Ffordd Margam, 4m (6.4km) i’r De Ddwy. o Bort Talbot, oddi ar yr A48, yn ffinio â Pharc Gwledig Margam.

Rheilffordd Rheilffordd Port Talbot 5m (8.1km).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.