Amgueddfa Cerrig Margam

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill - 30 Medi 2018
Mercher i Sul 10.30am - 4.00pm 
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £2.50
Teulu - £7.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £1.50

Pensiynwyr - £2.00

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Maes parcio Dim ysmygu Lluniaeth Toiledau
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r amgueddfa ar ddwy lefel. Dim mynediad i'r llawr uchaf i ddefnyddwyr cadair olwyn
Mae'r maes parcio yn agos at lwybr ar yr un lefel â'r amgueddfa/ffordd sy'n arwain at y drws
Mae lleoedd parcio ar gyfer 30 o geir gyferbyn â'r amgueddfa sy'n cael eu rhannu â'r bwyty gyferbyn (5 metr)
Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael