Angenfilod mewn Henebion

Brwydrau epig, swynion hud, gornestau a bwystfilod cyfriniol — does ryfedd bod Pokémon yn teimlo’n gartrefol yn safleoedd Cadw!

Angenfilod mewn Henebion

Angenfilod mewn Henebion

Os ydych chi yn gobeithio dal Charmander, denu Lickitung neu gydio mewn Grimer yna mae awgrymiadau i’ch helpu gan Cadw yn ‘Prif Awgrymiadau PokémonGo’ :

Pokéstops a Champfeydd 

Mae gan y rhan fwyaf o’n safleoedd Pokéstop i chi gasglu cyflenwadau tra byddwch yn ymweld ag un o’n safleoedd hanesyddol. Wyddech chi fod rhai Pokéstops yn cynnwys ffaith ddifyr am y lleoliad hefyd? Cliciwch ar y ddisg las sy’n troelli er mwyn dysgu am hanes difyr wrth i chi gasglu Pokéballs

Pokestop yng Nghastell Caernarfon | Pokestop in Caernarfon Castle

Mae rhai brwydrau epig wedi digwydd ar ein safleoedd sydd â champfeydd Pokémon — pa dîm ydych chi’n ei gefnogi? Brwydrau Pokémon ydy’r diweddaraf o restr hir o frwydrau sydd wedi cymryd lle yng Nghymru dros y canrifoedd. Oeddech chi’n gwybod mai gwarchae Castell Harlech yn yr 1460au oedd y gwarchae hiraf yn hanes Prydain!

A oes modd cyrraedd pob un o’n Pokéstops neu’n Campfeydd? Fel arfer gall eich hyfforddwr gyrraedd Pokéstop heb orfod bod yn union wrth ei ymyl. Fodd bynnag, os nad oes modd cyrraedd rhywle neu os oes unrhyw beth mewn lle peryglus yna rhowch wybod i ni!

Beth i ddod gyda chi

Wrth i chi dreulio diwrnod da yn crwydro er mwyn cerdded digon o gilometrau er mwyn deor eich wyau diweddaraf, cofiwch ddod ag ychydig o ddŵr neu ddiod gyda chi. Mae’n rhaid i hyfforddwyr Pokémon i yfed digon o ddŵr!

Efallai y byddai’n syniad da i ddod â phecyn batri ychwanegol ar gyfer eich ffôn symudol neu eich tabled gyda chi — eich ffôn ydy eich Pokédox personol. Gall chwilio am Pokémon fod yn waith blinedig iawn i chi ac i’r batri!

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi werthfawrogi ein henebion a’r amgylchedd ysblennydd tra rydych yn ceisio dal eich hoff Pokémon? Bydd eich ffôn yn dirgrynu pan fydd Pokémon yn ymddangos pan fydd eich ffôn ar ‘Sleep mode’. Felly, gallwch chi gadw eich ffôn yn eich poced a mwynhau treftadaeth Cymru. 

Yn anffodus, ni allwn ni wneud unrhyw beth am y derbyniad ar y ffôn symudol, ac efallai na fyddwch yn gallu cyrraedd pob un Pokéstop oherwydd diffyg signal. Mewn achos o’r fath mae digonedd o greaduriaid a nodweddion eraill i’w dal yn y cyfamser! Chwiliwch am:

• Gargoiliau yn gwenu yn y muriau (maen nhw i gyd yn ffrindiau da iawn â Graveller, wrth gwrs)
• Digonedd o ddreigiau — chwiliwch am faner Cymru (Pwy sydd angen Magmar?)
• Chwilod a thrychfilod ar draws y tir dan eich traed (gwyliwch am Caterpies hefyd!)
• Eryrod uwch eich pen (mae’n werth edrych ar Dŵr yr Eryr yng Nghastell Caernarfon)
• Hwyaid, elyrch ac adar gwyllt eraill ar ffosydd a nentydd (mae’n debyg fod gennych ddigon o Pidgey beth bynnag…)
• Cerfluniau a ffigurynnau (ein Onix ein hunain!)

Rhannwch eich llwyddiant gyda Pokémon

Mae aderyn bach wedi dweud wrthym fod rhai Pokémons prin iawn yn cuddio mewn safleoedd Cadw ledled Cymru. Mae ein Harbenigwyr Pokémon wedi llunio rhestr, felly os nad ydych chi’n dod o hyd i rai, yna rhowch wybod i ni!

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau a’ch sgrin luniau, felly dyma sut i gysylltu â ni: Mae Cadw ar gael ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.