Abaty a Phorthdy Nedd

  • ???cadw.media.no_js???
  • Abaty a Phorthdy Nedd

    Abaty a Phorthdy Nedd

Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol fel cangen o Savigny ym 1130 a derbyniwyd yr abaty i’r urdd Sistersaidd ym 1147. Mae olion lled gyflawn o’r abaty wedi goroesi, ynghyd â phlas o’r unfed ganrif ar bymtheg a godwyd o fewn ei ffiniau.

Dechreuodd gwaith cadwraeth ym mis Ebrill 2014 ac mae’n dal yn cael ei wneud. Mae cyfyngiadau mynediad ar waith.

Mae glaw eithriadol yn ystod yr haf a'r tywydd eithafol iawn a gafwyd yn ystod y gaeaf wedi difrodi gwaith maen yr abaty ar lefel uchel yn yr ardal dan gyfyngiad, gan gynnwys y gladdgell; o ganlyniad cyflwynwyd y cyfyngiadau mynediad yn gynt.

Mae Cadw yn cynnal arolygon i weld faint o waith sydd ei angen a bydd yn dechrau ar raglen i atgyfnerthu a gwarchod yr abaty.

Ni fydd hyn yn effeithio ar fynediad i rannau eraill o dir yr abaty.

Cyfeiriwch at y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf.  

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020

Amseroedd
Bob dydd 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA10 7DW

Car Ffordd 1m (1.6km) i’r Gor. o Gastell-nedd, oddi ar yr A465. Castell-nedd 2m (3.2km)