Y Castellnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018

Bob dydd 10.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Bob dydd 10.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r heneb ar ddiwedd cul de sac teras bach. Mae'r safle ar ddwy lefel laswelltog gyda rhes o tua 10 gris rhyngddynt sy'n gwneud mynediad i gadeiriau olwyn yn anodd
Mae'r ardaloedd glaswelltog yn gymharol wastad
Mae lleoedd parcio cyfyngedig y tu allan i'r heneb. Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl
Mae lleoedd parcio yng nghanol y dref, mae angen dringo 200m serth i gyrraedd yr heneb