Castell Casnewydd

Castell Casnewydd

Castell Casnewydd

Castell o ddechrau'r Bedwaredd Ganrif ar Ddeg

Sefydlwyd y castell ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, er bod yr adeiladau'n perthyn i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg a'r bymthegfed ganrif, ac wedi eu codi gan y teulu Stafford.

Mae Castell Casnewydd ar gau hyd y gellir rhagweld oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch. Ffoniwch staff gweithrediadau'r safle ar 03000 256000 am y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Rheilffordd Rheilffordd Casnewydd Canol tref Casnewydd