Castell Oxwich

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
6 Tachwedd 2017 - 23 Mawrth 2018

Ar gau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


24 Mawrth - 4 Tachwedd 2018

Dydd Mercher - Dydd Sul 10.00am - 5.00pm

Dydd Llun a Mawrth - Ar gau

Ar wahân i wyliau’r Banc pryd y bydd Castell Oxwich ar agor ar ddydd Llun ac ar gau ar ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019

Ar gau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'


Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau
  • OxwichCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae rhannau o'r heneb yn hygyrch i bobl anabl, ond nid oes mynediad i llawr cyntaf yr heneb lle bydd cyfle i roi tro ar wely a dillad Oes Elisabeth ynghyd â chyfle i ysgrifennu.
Maes parcio glaswelltog-concrid ar gyfer tua 15/20 o geir. Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic ar gael, un ag adran is sy'n addas i gadeiriau olwyn
Mae toiledau ar dir y castell, 50 metr o'r swyddfa docynnau