Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Camwch i mewn i’r em gudd hon er mwyn darganfod tŷ canoloesol a gafodd ei hadeiladu er mwyn gwneud argraff.

O fewn y muriau cerrig trwchus dewch o hyd i doeau uchel a gwaith coed wedi’i naddu’n gain. Dyma oedd yr arfer ar gyfer tŷ o statws yn y bymthegfed ganrif, er bod coed yn brin!

Lleolir y Neuadd ym mhen ucha’r adeilad, gyferbyn â’r ystafelloedd gwasanaethu ym mhen isa’r adeilad. Mae wedi goroesi hyd heddiw, a’r ystafell oedd canolbwynt cymdeithasol Penarth Fawr. Dyma lle byddai’r teulu wedi bwyta, cysgu a diddanu gwesteion pwysig. Roedd lletygarwch Penarth Fawr mor drawiadol daeth yn destun barddoniaeth yn y canol oesoedd!

Cyfeiriad: Cod Post Penarth Fawr yw LL53 6PR. Dilynwch lwybr yr ardd drwy’r giât haearn bach yn y wal gerrig amgylchynol i ddrws ffrynt Penarth Fawr.

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 31 Hydref 2019

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 5.00pm

  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - Am ddim / Free
Teulu - Am ddim / Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL53 6PR