Tŷ Canoloesol Penarth Fawr

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 31 Mawrth 2018
Ar gau
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill - 31 Hydref 2018
Bob dydd 10.00am - 5.00pm
  • Mynediad olaf 30 munud cyn cau
  • Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim / Free
Teulu - Am ddim / Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Dim ysmygu
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.