Cynllunio eich ymweliad

Os ydych chi am drefnu ymweliad â safle Cadw, yna mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol y dylech wybod amdani cyn yr ymweliad.

  • Caniateir cŵn cymorth ym mhob un o safleoedd Cadw. Mae croeso i gŵn ar dennyn ar rai o’n safleoedd. Ewch i’r dudalen Cŵn i gael rhestr o’r safleoedd hynny.
  • Mae mynediad ar lefel y ddaear ar gael i ymwelwyr â symudedd cyfyngedig mewn llawer o safleoedd.
  • Caiff pob ymwelydd anabl a'i gydymaith neu ofalwr fynediad am ddim i'r holl henebion.
  • Ceir lleoedd parcio penodedig i ymwelwyr anabl mewn nifer o safleoedd. Gwiriwch y dudalen safleoedd neu ffoniwch nhw’n uniongyrchol i wneud yn siŵr. Mae rhestr o rifau’r safleoedd ar dudalen Cysylltu â Safleoedd Cadw sydd â staff. Ar gyfer safleoedd heb staff, ffoniwch 0300 0256000 os gwelwch yn dda.
  • Mae sgwteri a chadeiriau olwyn â modur ar gael yn sawl un o'n safleoedd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gwybodaeth bellach, help a chyngor ar fynediad a chyfleusterau ar gael gan geidwaid yr henebion.

Ffoniwch y safle yr hoffwch ymweld ag ef i gael y wybodaeth ddiweddaraf am fynediad i bob ymwelydd.

I gael gwybodaeth am henebion eraill, cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ym Mhencadlys Cadw : ffoniwch 0300 0256000 neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru

Gallwch hefyd fynd i'r tudalennau Diwrnodau Allan sy'n rhoi gwybodaeth benodol am fynediad i lawer o'n safleoedd.

Mae’r adran hon hefyd yn cynnwys gywybodaeth ar Iechyd a Diogelwch, Eiddo Coll, ynghyd â Diogelwch ar ein safleoedd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen hwn cyn eich ymweliad.