Eiddo coll a ganfyddir

Cedwir eiddo coll a ganfyddir am chwe mis oni bai bod marciau adnabod arno neu fod yr eitemau yn ddarfodus.

Eir ag eitemau gwerthfawr fel pasbortau, waledi, pyrsau a chardiau credyd i'r orsaf heddlu sydd agosaf i'r heneb os nad yw'n amlwg pwy yw'r perchennog.

Dylid cyfeirio ymholiadau am eiddo coll a ganfyddir yn uniongyrchol at geidwad yr heneb. Gellir cael manylion cyswllt ar y dudalen Cysylltu â ni. Neu, gallwch gysylltu â Phencadlys Cadw drwy ffonio 0300 0256000 neu e-bostio cadw@cymru.gsi.gov.uk.