Diogelwch

Rydym am i chi fwynhau eich ymweliad, felly sicrhewch eich bod yn cloi eich cerbydau ac nad oes unrhyw eitemau gwerthfawr yn y golwg.  Cadwch nhw dan glo neu ewch â nhw gyda chi.  Peidiwch â dwyn sylw at y ffaith eich bod yn rhoi pethau i gadw oherwydd gallai lladron fod yn gwylio.

Cofiwch — chi sy'n gyfrifol am unrhyw gerbydau, beiciau a chynnwys a adewir.

Pan fyddwch y tu mewn i'r heneb, sicrhewch eich bod yn cadw unrhyw fagiau neu eitemau gyda chi oherwydd gallant gael eu hystyried yn amheus a chael eu symud gan staff neu'r heddlu.

Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled neu niwed o ganlyniad i hyn.