Plas Mawr

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
5 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019
Ar gau
Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill - 30 Medi 2019
Bob dydd 9.30am – 5pm
Mynediad olaf 45 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Hydref - 3 Tachwedd 2019

Bob dydd 9.30am - 4.00pm


Mynediad olaf 45 munud cyn cau

4 Tachwedd 2019 - 31 Mawrth 2020
Ar gau
Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £7.30 / £12.10**
Teulu - £21.20* / £35.10**
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £4.40 / £7.30**

Pobl hŷn (Oed 65+) - £5.80 / £9.70**

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

**Tocyn mynediad ar y cyd Castell Conwy/Plas Mawr

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • 01492 573605
  • PlasMawr@llyw.cymru   
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.

Lleoliad canol y dref. Mae llawer o risiau drwy'r eiddo. Dim ond ar lawr gwaelod y prif dŷ y ceir mynediad i ddefnyddwyr cadwir olwyn.

15 meinciau.

Mae'r maes parcio agosaf sy'n faes parcio talu ac arddangos yng Ngerddi'r Ficerdy ar Rose Hill St. Mae lleoedd parcio cyfyngedig ar y Stryd Fawr am gyfnod cyfyngedig. Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Toiled i bobl anabl o'r ddau ryw â mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn. Mae taith glywedol ar gael gyda dolen sain.

Mae tywyswyr gwirfoddol yn y prif ystafelloedd.

Mae signal ffôn symudol yn weddol ac yn dibynnu ar y cyflenwr.

 

Mwynhau eich ymweliad

Lleoliad canol y dref.

Mae'r maes parcio agosaf sy'n faes parcio talu ac arddangos yng Ngerddi'r Ficerdy ar Rose Hill St. Mae lleoedd parcio cyfyngedig ar y Stryd Fawr am gyfnod cyfyngedig.

Mae taith glywedol ar gael gyda dolen sain. Mae tywyswyr gwirfoddol yn y prif ystafelloedd.

Mae signal ffôn symudol yn weddol ac yn dibynnu ar y cyflenwr