Castell Rhaglan

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Tachwedd 2017 - 28 Chwefror 2018

Llun - Sad 10.00 - 4.00

Sul - 11.00 - 4.00


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Mawrth - 30 Mehefin 2018
Bod dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Gorffennaf - 31 Awst 2018
Bod dydd 9.30am - 6.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau
1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun - Sad 10.00 - 4.00

Sul - 11.00 - 4.00


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10

Pensiynwyr - £5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Bluetooth Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • RaglanCastle@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mae'r maes parcio yn Rhaglan wedi'i leoli o fewn tir y castell ar arwyneb glaswelltog. Y tu mewn i'r heneb, ceir lawntydd, ardaloedd wedi'u graeanu ac ardaloedd coblog

Mae grisiau o fewn yr heneb sy'n golygu bod mynediad i gadeiriau olwyn yn gyfyngedig

Mae lleoedd parcio ar gyfer tua 120 o geir o fewn tir y castell, nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl

Mwynhau eich ymweliad

Meinciau ar gael

Mae cyfleusterau toiledau i ymwelwyr ar y safle

Cyfleusterau newid cewynnau ar gael o fewn y toiled i bobl anabl

Mae dolen sain gludadwy ar gael