Castell Rhuddlan

Atyniad Ardystiedig — Cymru
 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Rhuddlan

  Castell Rhuddlan

 • Castell Rhuddlan

  Castell Rhuddlan

 • Castell Rhuddlan

  Castell Rhuddlan

 • Castell Rhuddlan

  Castell Rhuddlan

Parhaodd y castell yn ffyddlon i egwyddor y cyfod Edwardaidd o gael mynediad o'r môr

Daw’r enw ‘Rhuddlan’ o ‘rhudd’ sef yr hen air Cymraeg am ‘coch’ a ‘glan’. Roedd y Normaniaid yn defnyddio’r gair ‘roe’, a oedd yn deillio o’r Ffrangeg ‘le rous’, yn golygu pengoch. Ceir sôn am ‘Roeland’ am y tro cyntaf yn 1086 ond erbyn 1277 roedd yn cael ei adnabod fel Rhuddlan, lleoliad a ddewiswyd gan Edward I ar gyfer castell hynod gadarn.

Am ganrifoedd, bu Rhuddlan yn lleoliad strategol a welodd lawer o frwydrau gwaedlyd. Llwyddodd Edward i atal yr ymosodwyr yn ddigon hir i adeiladu castell cymesur cadarn gan ddefnyddio’r dechnoleg ‘muriau o fewn muriau’ ddiweddaraf. Roedd angen i Edward I gael mynediad i’r môr er mwyn cynnal y cyflenwadau yn ei gastell felly dargyfeiriodd Afon Clwyd am dros ddwy filltir (3.5km) i roi sianel ddŵr ddofn i longau. Mae olion porth afon amddiffynnol yn parhau hyd heddiw yng nghylched allanol y muriau.

Chwaraeodd y castell rôl allweddol hefyd yn hanes Cymru: dyma lle y cafodd system newydd o lywodraeth Seisnig ei sefydlu dros lawer o Gymru gan Statud Rhuddlan (1284) – cytundeb a barhaodd tan y Ddeddf Uno yn 1536. Ar ôl y Rhyfel Cartref ystyriwyd bod y castell yn anghynaladwy, ac arweiniodd hyn at ei gyflwr presennol.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Digwyddiadau yn Castell Rhuddlan

Gweld pob digwyddiad yma

Oriau Agor

Dyddiadau
1 Ebrill - 3 Tachwedd 2019

Amseroedd
Bob dydd 10.00am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 • 01745 590777
 • RhuddlanCastle@llyw.cymru    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Croesewir cŵn ar denynnau
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL18 5AD

Car Ffordd Rhuddlan ar hyd yr A525 neu’r A547.

Rheilffordd Rheilffordd 6km/4mllr y Rhyl, llwybr Caer-Prestatyn/Llandudno.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 220m/250llath gwasanaethau 35/36, y Rhyl-Rhuddlan/Prestatyn, a gwasanaeth 51, Dinbych-y Rhyl.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.