Capel y Rug

Atyniad Ardystiedig — Cymru
Capel y Rug

Capel y Rug

Nid yw golwg allanol plaen y capel yn rhoi unrhyw awgrym o’r rhyfeddodau o’i fewn

Safleoedd crefyddol hardd yn holl liwiau’r enfys. Nid yw golwg allanol plaen y capel a’r eglwys yn rhoi unrhyw awgrym o’r rhyfeddodau o’u mewn. Camwch i mewn i Gapel y Rug o’r 17eg ganrif a chewch eich synnu gan y gwaith addurniadol. Os ydych yn un sy’n hoff o finimaliaeth, efallai y dylech gymryd anadl ddofn cyn camu i mewn. Creodd ei sylfaenydd, y brenhinwr Cyrnol William Salesbury, gapel preifat a oedd yn adlewyrchu ei safbwyntiau crefyddol ‘uchel eglwysig’ gan ddefnyddio arddull gwahanol iawn a oedd yn groes i syniadau piwritanaidd y cyfnod.

Mae’n llawn cerfiadau pren a motiffau o rosod. Roedd Cyrnol Salesbury wrth ei fodd â’r addurniadau hyn – gellir eu gweld ar reiliau’r allor, y corau teuluol, yr oriel brydferth a phen y seddi. Arddangosfa fawreddog mewn pren. Creodd argraff fawr ar Syr Edwin Lutyens. Bu’n ysbrydoliaeth i un o’i gomisiynau, Tŷ’r Llywodraethwr yn New Delhi, India.

Mae Hen Eglwys Plwyf Llangar, tua milltir i ffwrdd, rai canrifoedd yn hŷn na Rug. Mae ei muriau gwyngalch yn celu gwedd fewnol wahanol iawn. Y tu mewn, mae’r murluniau o’r 15ed ganrif wedi goroesi, diolch yn rhannol i’r ffaith bod yr eglwys wedi’i disodli gan addoldy newydd yng Nghynwyd yn y 1850au.

Prynwch eich llyfr Cadw yma…

Oriau Agor

Dyddiadau
2 Ebrill - 30 Hydref 2019

Amseroedd

Dydd Mawrth — Dydd Mercher 10am–5pm

Ar gau Dydd Iau – Dydd Llun

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Admission costs

Oedolyn - £4.20
Teulu - £12.20*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Plant (Oed 5–17) / UCM / Lluoedd Arfog / a Chyn-filwyr - £2.50

Pobl hŷn (Oed 65+) - £3.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn 

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Prisiau’n ddilys o Ebrill 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau Cadair olwyn ar gael
  • 01490 412025
  • RugChapel@llyw.cymru
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL21 9BT

Car Ffordd Capel y Rug: Oddi ar yr A494 2km/1.2mllr i’r gogledd-orllewin o Gorwen. Hen Eglwys Plwyf Llangar: Dilynwch yr A5 i’r gog-orll. tuag at y B4401. 2km/1.2 milltir i’r de-orll. o Gorwen. Mae’r eglwys 300m/330 llath ar droed oddi ar y B4401.

Rheilffordd Rheilffordd Capel y Rug/Hen Eglwys Plwyf Llangar: Wrecsam 35km/22mllr Llinell Caer-Amwythig.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Hen Eglwys Plwyf Llangar: 2km/1.2mllr, gwasanaeth 94 Wrecsam - Dolgellau - Y Bermo. Capel y Rug: Gyferbyn, llwybr Rhif 94, Wrecsam - Y Bermo.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50