Capel y Rug

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
27 Mawrth - 31 Hydref 2018
Dydd Mawrth — Dydd Mercher 10am–5pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Tachwedd 2018 - 31 Mawrth 2019
Ar gau
Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan ddiwedd Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau Cadair olwyn ar gael
  • RugChapel@llyw.cymru
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.

Ceir mynediad gwastad da o'r maes parcio i'r ganolfan ymwelwyr a'r capel.

Mae llawr y capel yn wastad. Mae grisiau yn arwain i'r galeri.

Mae'r maes parcio 50 metr o'r ganolfan ymwelwyr ac mae lleoedd parcio i tua 30 o geir. Mae un lle parcio penodol i bobl anabl ar gael

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael

Mae toiledau i ymwelwyr ar y safle ac mae un toiled y gellir ai agor ag allwedd 'RADAR'

Cyfleusterau newid cewynnau ar gael