Caer Rufeinig Segontium

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Mae’r tir ar agor yn y safle hwn 10am–4pm. Mae’r ganolfan ymwelwyr ar gau ar hyn o bryd.
Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020
Mae’r tir ar agor yn y safle hwn 10am–4pm. Mae’r ganolfan ymwelwyr ar gau ar hyn o bryd.
Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

Costau mynediad

Oedolyn - Am ddim/Free
Teulu - Am ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Cyfleusterau a gwybodaeth

Croesewir cŵn Arddangosfa Tywyslyfr Dim ysmygu Dolen sain gludadwy

  • CaernarfonCastle@llyw.cymru 
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith

Mae grisiau i'r brif fynedfa a'r adeilad i ymwelwyr. Mae'r gaer wedi'i gosod â glaswellt yn bennaf gydag ardaloedd wedi'u graeanu ac mae rhywfaint o risiau

Mae mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn yn bosibl drwy giât ochr a threfniant ymlaen llaw

Mae digon o leoedd parcio ar y stryd y tu allan i'r safle

Mwynhau eich ymweliad

Mae angen dringo un gris i gyrraedd y toiledau cyhoeddus

Gellir defnyddio'r toiled i bobl anabl (sydd heb ei addasu) drwy drefniant â'r ceidwad