Llys yr Esgob Tyddewi

Amseroedd agor

Dyddiadau
Amseroedd
1 Mawrth - 30 Mehefin 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Gorffennaf - 31 Awst 2018
Bob dydd 10am–6pm
Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'
1 Medi - 31 Hydref 2018
Bob dydd 9.30am - 5.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Am amseroedd agor ar hyd y flwyddyn cliciwch 'Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr'

1 Tachwedd 2018 - 28 Chwefror 2019

Llun - Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm


Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Costau mynediad

Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free 
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40

Pensiynwyr - £3.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16 oed

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Prisiau’n ddilys tan Mawrth 2019

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Toiledau
  • STDavidsBishopsPalace@llyw.cymru    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones  http://www.noflydrones.co.uk

Rhagor o wybodaeth

Hygyrchedd

Mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith
Mae'r rhan fwyaf o'r tir yn wastad gyda rhai llethrau bach. Mae mynediad drwy'r holl lawr gwaelod yn dda. Mae gan y llwybrau o amglych yr iard arwyneb graean haenog sy'n addas i gadeiriau olwyn/bygis.
Mae grisiau i lawr i'r claddgelloedd/daeargelloedd. Mae'r llawr cyntaf yn hygyrch i fyny rhes o risiau.
Mae lifft symudedd wedi'i lleoli y tu cefn i'r heneb, cofiwch gadarnhau ei bod yn gweithio cyn i chi ymweld.
Mae'r prif faes parcio (Merivale) o fewn pellter cerdded cyr ar hyd ffordd arwynebog gyda rhai llethrau (300 metr)
Mae lle i tua 100 o geir a sawl lle parcio i bobl anabl.
Nid yw parcio y tu allan i'r heneb yn gyfyngedig ond mae'n brysur iawn yn ystod gwyliau'r ysgol ac ar ddydd Sul. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio fel man gollwng.

Mwynhau eich ymweliad

Byrddau picnic a meinciau ar gael
Mae toiledau dros dro ar y safle ar lefel y llawr gwaelod
Unedau i ddynion, merched a phobl anabl (â ramp)
Dolen sain ar gael